Vzorový projekt

Betonáreň

Betonáreň na výrobu Transport betónu

Naša spoločnosť zabezpečuje kompletné dodávky betonární. Betonáreň blízko Stropkova s výkonom 50m3 bola postavená v spolupráci s tureckým výrobcom ELKON. 

Naša dodávka obsahovala:

  • Zásobníky kameniva 4x20m3
  • Vážený pásový dopravník
  • Horizontálnu miešačku ELKON 1500/1000
  • Váženie cementu
  • Váženie vody
  • Dávkovanie aditív
  • 2x cementové silo
  • Zariadenie na recykláciu betónu
  • Montáž, zaškolenie obsluhy

Betonáreň je ovládaná pomocou riadiaceho systému QEL PCS 200 Premium. Istenie pohonov a snímanie veličín je zabezpečené našim overeným systémom. 

Požiadajte si o nezáväznú cenovú ponuku

Využite náš kontaktný formulár pre nezáväznú cenovú ponuku.

Realizačné fotografie