Vzorový projekt

Fotovoltika na rodinný dom

Fotovoltický systém pozostáva z 22 panelov s celkovým výkonom 10.120Wp. Za kalendárny rok predpokladáme výrobu cca 10,6MWh.

Rodinný dom je paralelne napájaný elektrickou energiou z distribučnej siete a elektrickou energiou, ktorú vyrobia naše panely. Pričom sa v objekte primárne spotrebúva zelená energia z panelov.

Panely sú na streche ukotvené konštrukciou, ktorú si dodával klient sám. Súčasťou systému je menič, ktorý zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku zariadenia počas celej jeho životnosti.

V rozpočte je zahrnutá kompletná inštalácia našimi technikmi  a bežný elektroinštalačný a spojovací materiál.

Zákazník využíva službu virtuálnej batérie.

Požiadajte si o nezáväznú cenovú ponuku

Využite náš kontaktný formulár pre nezáväznú cenovú ponuku.

Realizačné fotografie