Vzorový projekt

Fotovoltika na firmu

Fotovoltický systém pozostáva z desiatich panelov s celkovým výkonom 2850Wp. Panely vyrobia ročne 2550kW. Pričom životnosť panelov sa odhaduje na cca 25 rokov.

Systém nie je vybavený batériami na skladovanie vyrobenej energie, nakoľko priebeh výroby a spotreby energie je v tomto projekte veľmi priaznivý.

Dielňa je paralelne napájaná elektrickou energiou z distribučnej siete a elektrickou energiou ktorú vyrobia naše panely. Pričom sa v objekte primárne spotrebúva zelená energia z panelov.

Panely sú na streche ukotvené pomocou originálnej hliníkovej konštrukcie. Súčasťou systému je menič, ktorý zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku zariadenia počas celej jeho životnosti.

V rozpočte je zahrnutá kompletná inštalácia našimi technikmi  a bežný elektroinštalačný a spojovací materiál.

Na projekt sme využili dotáciu od štátu ,,Zelená domácnostiam“. S vybavením všetkých náležitostí Vám radi pomôžeme.

Požiadajte si o nezáväznú cenovú ponuku

Využite náš kontaktný formulár pre nezáväznú cenovú ponuku.

Realizačné fotografie