Vzorový projekt

Recyklácia odpadovej vody z výroby betónu

Recyklačné zariadenia slúžia na vyplavenie a separáciu zbytkov betónových zmesí z čistenia betonární a auto domiešavačov. Rozplavená betónová zmes sa vypúšťa do separačného zariadenia, v ktorom dôjde k oddeleniu cementového mlieka rozpusteného vo vode od kameniva. Obe zložky môžu byť opätovne použité pri výrobe betónu.

Prevádzka zariadenia je v automatickom režime.

Taktiež dochádza k ekonomickému prínosu, plynúceho z úspory vody na umývanie auto domiešavačov pri novej výrobe betónu, tiež kameniva, ktoré je spätne používané k výrobe.

Základné parametre:

  • Kapacita: 15m3/hod.
  • Dĺžka závitovky: 6000mm
  • Priemer závitovky: 600mm
  • El. príkon závitovky: 7,5kW
  • El. príkon miešadla: 7,5kW

Výhody:

  • úspora vody cca (15%)
  • úspora kameniva (cca 4%)
  • čistota v areáli
  • splnenie ekologických štandardov
  • splnenie požiadaviek, ktoré kladie SAVT (Smernica pre odpadovú vodu v európskom priemysle transport betónu)

Požiadajte si o nezáväznú cenovú ponuku

Využite náš kontaktný formulár pre nezáväznú cenovú ponuku.

Realizačné fotografie