Elektro projekcie

Naši projektanti tvoria projekty pomocou profesionálneho softvéru EPLAN. V rámci projekcie zabezpečujeme dokumentácie pre územné, stavebné ako aj realizačné povolenie.

Ďalej žiadosti a projekty prípojných bodov, protokoly o určení prostredia, technické správy a pod..