Elektro revízie

Ponúkame revízie všetkých zariadení NN vrátane zariadení umiestnených v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Ďalej revízie ručného náradia a domových spotrebičov.

Našim klientom zároveň ponúkame službu v rámci ktorej strážime termíny pravidelných kontrol.