Montáže

Montáže zabezpečujeme prevažne vlastnými zamestnancami, ktorí majú bohaté skúsenosti
z najrôznejších priemyselných aplikácií. Všetci montážnici sú vyškolení, vlastnia elektrotechnické paragrafy §20-24 pre zariadenia do 1000V, povolenia pre práce vo výškach.

Zamestnanci sú podľa konkrétnych požiadaviek školení aj v iných oblastiach napr. na montáž
protipožiarnych priečok, jadrové vŕtanie, inštaláciu solárnych elektrární a pod.