Plazmové splyňovanie

Spoločnosť QEL s.r.o. a spolupracujúce firmy získali za vývoj plazmového reaktora cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec v kategórii inovatívne riešenie za rok 2008 a cenu na konferencii TOP 2014 v kategórii environmentálna technológia.

Recyklácia vzácnych kovov

Vdýchnite materiálom nový život. Staré mobily, elektronika v sebe skrývajú množstvo vzácnych kovov. Plazmová technológia Vám umožní ich efektívnu recykláciu. 

Plazmové splyňovanie je progresívnou a ekologickou technológiou pre nakladanie s odpadmi. Jedná sa o unikátne skĺbenie materiálovej a energetickej recyklácie. Technológie (WTE – Waste to energy) ako je tá naša postupne nahrádzajú klasické postupy nakladania s odpadmi po celom svete.

Plazmový splyňovač je žiaru-vzdorná pec, ktorá pomocou elektród vytvára teploty niekoľko tisíc stupňov Celzia. Vďaka unikátnej kombinácií ochrannej atmosféry a vysokej regulovateľnosti teploty sme schopní zhodnotiť najrôznejšie druhy odpadov.

Suroviny, ktoré sa dajú spracovať v plazmovom splyňovači, je možné rozdeliť na:

  • organické odpady sa v plazme premieňajú na plyn, ktorý je možné následne využiť na výrobu energií.
  • Kovy vrátane drahých kovov sú stavené do zliatku, ktorý slúži ako predajná komodita. Po vytvorení zliatku je možné pomocou elektrolýzy spätne separovať jednotlivé kovy.
  • Inertné materiály ako sklo, kamene a pod. sa v plazmovom splyňovači stavia a následne môžu byť využité ako zástavbový materiál.

Likvidácia
nebezpečných odpadov

Nespornou výhodou plazmového splyňovača je, že môže spracovávať prakticky akýkoľvek materiál, ktorý sa dá pomlieť na drobnú frakciu. Tak môže spracovávať najrôznejšie druhy aj nebezpečných odpadov.

Nemocničný odpad, použité striekačky, ihly, použité obväzy, rukavice. Plazmový oblúk v okamihu zničí všetky biologicky nebezpečné látky a choroboplodné zárodky. Zvyšný materiál sa splyní, alebo staví.