Vzorový projekt

Bioplynová stanica

Jedna z najväčších zákaziek v histórii našej firmy, bola práve bioplynová stanica v Turčianskych Tepliciach. Zabezpečovali sme kompletnú dodávku technológie (okrem stavebnej časti) vrátane všetkých projektov, povolení až po záverečné spustenie do prevádzky.

Bioplynová stanica má elektrický výkon 1MW. Výrobu energie zabezpečujú dve kogeneračné jednotky od výrobcu Jenbacher. Celá bioplynová stanica bola precízne nadimenzovaná a všetky komponenty ako miešadlá, rezacie čerpadlá, plynojemy a pod. boli kupované od renomovaných dodávateľov. 

Vďaka tomu prevádzka bioplynovej stanice dosahuje aj po rokoch účinnosť nad 95% a bez vážnejších porúch vyrába zelenú energiu a pomáha chrániť životné prostredie.  

Požiadajte si o nezáväznú cenovú ponuku

Využite náš kontaktný formulár pre nezáväznú cenovú ponuku.