Vzorový projekt

Plazmový splyňovač

Plazma pre poľskú spoločnosť Ekohybres bola primárne určená na tavenie plošných spojov z vyradenej elektroniky. Spoločnosť Ekohybres recykluje staré varné kanvice, mikrovlnné rúry, fény a pod.

Plazma má el. príkon 200kW a schopnosť spracovať  20kg odpadu za hodinu.

Výstupom z plazmového splyňovača je zliatok, ktorý obsahuje kovy, pôvodne obsiahnuté v pomletých plošných spojoch a kovových súčastiach vyradenej elektroniky.

Zliatky sú následné predávané ďalej spoločnostiam, ktoré sa živia separáciou kovov pomocou elektrolýzy.

 

Požiadajte si o nezáväznú cenovú ponuku

Využite náš kontaktný formulár pre nezáväznú cenovú ponuku.

Realizačné fotografie