Vzorový projekt

Fotovoltika na firmu

Fotovoltický systém pozostáva zo 48ks panelov s celkovým výkonom 2 x 11.040Wp. Projekt je koncipovaný ako dva nezávislé malé zdroje. Panely vyrobili v mesiaci august 1,34 a 1,28 MWh. Životnosť panelov sa odhaduje na cca 25 rokov.

Systém nie je vybavený batériami na skladovanie vyrobenej energie, nakoľko priebeh výroby a spotreby energie je v tomto projekte veľmi priaznivý.

Objekt je paralelne napájaný elektrickou energiou z distribučnej siete a elektrickou energiou ktorú vyrobia naše panely. Pričom sa v objekte primárne spotrebúva zelená energia z panelov.

Panely sú na streche ukotvené pomocou originálnej hliníkovej konštrukcie. Súčasťou systému je dvojica meničov, ktoré sú osadené v samostatnom rozvádzači v exteriéri.

Prebytky vyrobenej el. energie, ktoré odtekajú do verejnej distribučnej siete sú vykupované dodávateľom energie.

Požiadajte si o nezáväznú cenovú ponuku

Využite náš kontaktný formulár pre nezáväznú cenovú ponuku.

Realizačné fotografie